magifi@invitel.hu Gajamenti Vendégház Csetény
Mobil 1: +36-30-3773-489
Mobil 2: +36-30-509-3235
 

Köszöntjük látogatóinkat a Gajamenti Vendégház oldalain!

Kerékpáros és gyalogos túrák
 

Zirc – Zirc túra a Tési-fennsíkra
 
Típus: kerékpáros
Hossz: 45 km

Zirc-Olaszfalu-Bakonynána-
Tés-Szápár-Csetény-Dudar-
Nagyesztergár-Zirc

Zircet a Kossuth utcán hagyjuk el, majd a 82-es főúton Veszprém felé indulunk. A vasúti átjáró után balra letérünk Olaszfalu irányába. A településen áthajtva kanyargós úton Felsőperepusztára érünk. Továbbra is kelet felé tartunk, egy fasorral szegélyezett erdőgazdasági úton, és két balkanyar, majd egy éles jobbkanyar után útelágazáshoz érünk, ahol balra felé Bakonynána felé folytatjuk tovább túránkat. (Jobbra az út Alsóperepusztára visz.) Keresztezzük a Gaja patakot, majd jobbról keskeny, aszfaltozott út torkollik utunkba. Itt érünk Bakonynána község széléhez. Az erősen emelkedő aszfaltos úton hagyjuk el a völgyet, majd a második hajtűkanyarban keskeny, köves makadámút indul a völgyoldalban (az országos kék jelzéssel), amely 1,5 km után a Római fürdőhöz ér. A vízesés előtt le kell hagynunk a javított utat. (Ezt a kitérőt csak száraz időben tegyük meg!) A patakszurdokból visszatérhetünk a burkolt útra, és az emelkedőn át Résre tekerhetünk, ahol meglátjuk a Tési-fennsík szélmalmait. A községből bekötőút vezet a Várpalota-Tés-Szápár útra. Ha Tésen a szélmalmoknál tovább megyünk, a hosszú, egyutcás település végén ugyanehhez az úthoz érkezünk, balra fordulunk rajta, és a kanyargós erdei úton gurulunk lefelé. Kiérve az erdőből ismét keresztezzük a Gaja-patakot. A következő útkereszteződésnél balra fordulunk, és nemsokára elérjük Jásdot. Jásdról visszatérve az előbbi útelágazásig, a Várpalota-Szápár úthoz, ott ÉNy-ra fordulva kijutunk a forgalmas Zirc-Bodajk útra. Ha nem megyünk be Szápárra, ezen balra kanyarodva Cseténybe jutunk. Innen Dudaron és Nagyesztergáron keresztül, 11 km után visszaérünk Zircre.

   
Zirc – Vinye túra

Típus: kerékpáros
Hossz: 40 km

Zirc – Bakonynána – Római fürdő –
 Dudar – Magos-hegyi barlangok –
Bakonyoszlop – Csesznek –
Ördögrét – Vinye

Zirc vasútállomástól indulunk, amely Győr és Veszprém felől is megközelíthető. Mielőtt Zircről továbbindulnánk, tekintsük meg a város fontosabb nevezetességeit: az Apátsági templomot, az arborétumot, valamint a Reguly könyvtárat. Miután megismerkedtünk Zirc látnivalóival, induljunk el a 82-es sz. főúton Veszprém felé (óvatosan közlekedjünk!). 2 km után térjünk le Olaszfalu felé, a falun keresztül folytassuk utunkat Bakonynánára. Kb. 10 km megtétele után érjük el a falu szélét, ahonnan az országos kéktúra kék jelzésén vagy akék + jelzésen (mindkettő földút) jutunk el a Római fürdőhöz, amely kedvelt kirándulóhely. A közelben találjuk a Vadalmás-forrást, amelynek hűs vizéből nyugodtan ihatunk. A pihenő és a környék megismerése után vissza kell térnünk Bakonynánára, ahonnan Dudar felé vesszük az irányt. A falut elérve, a Zirc-Bodajk közötti országúton jobbra fordulunk, néhány száz méter megtétele után a piros jelzésen balra fordulunk. 1 km-t megtéve a földúton, megtekinthetjük a Magos-hegyi barlangokat. Visszatérve a szilárd burkolatú útra, folytatjuk túránkat Bakonyoszlop felé. A falut elhagyva már látjuk a Cseszneki-várat, következő úticélunkat. A vár felé balra kell letérni, a romokat nagy emelkedőn érjük el. Ne hagyjuk ki túránkból ezt a részt, mert az egész Dunántúl egyik legszebb várromját nézhetjük meg közelről. A várrom megtekintése után a z előbb elhagyott országútra visszatérve haladjunk tovább. rövidesen keresztezzük a 82-es utat, Bakonyszentlászló felé kerekezünk. Kb. 2,5 km után letérünk az országútról balra a piros jelzésen, földúton haladva rövidesen az Ördög-rétre érünk. Itt pihenhetünk, és megnézhetjük a közelben levő Remete és Zsivány-barlangot. Pihenőnket befejezve, egy murvás úton, a piros + jelzésen jutunk el Vinye vasútállomásra, utunk végcéljához.

   
Borzavár – Zirc

Típus: bakancsos
Hossz: 6,0 km
Borzavár főutcáján haladunk kelet felé, Zirc irányába. A faluszéli patakon átkelve még a mészégetőknél fel kell kanyarodni a domboldalra. Jelzés eleinte csak egy-két kövön van, de ahogy közeledünk a fákhoz, sűrűsödnek. Érdemes még innen egy pillantást vetni a Magas-Bakonyra, hiszen innen is jó a kilátás. Az erdőben nagyjából mindig egyenesen, kisebb emelkedőn haladunk. Útközben keresztezzük a Pintér-árok vonalát, majd lassan ereszkedni kezdünk. Az Erdőalja Panzió kerítése mellett jutunk ki Zirc szélső utcájára, majd az ereszkedést folytatva beérünk a kedves kisváros főterére, a buszvégállomáshoz.
   
Vinye – Csesznek

Típus: bakancsos
Hossz: 6,5 km

Vinye – Cuha-völgye –
Porva – Csesznek
Útunkat a vinyei fűrészüzem kerítése mellett kezdjük a piros jelzésű úton, majd a szekérútról balra letérve az akácoson túl a Cuha-patakhoz ereszkedünk le. Itt található a patak túloldalán a Kőpince-forrás, amely jó ivóvizet ad. Visszatérve a patak bal oldalára, a piros barlang jelzés a Kőpince-barlanghoz vezet. (A patakhoz lefelé jövet már rábukkanhattunk a barlangmennyezet vasráccsal fedett nyílására.) Itt a forrásnál érdemes pihenőt tartani, vizet vételezni. A piros jelzésen folytatjuk utunk lefelé a Cuha völgyében. Néhány perc múlva piros barlang balra jelzés visz fel a sziklafalban található Betyárpamlag-barlanghoz. Visszatérve a völgybe, folytatjuk utunkat. Gyönyörű sziklaszurdokban fölfelé, a patak a vasút és az erdőgazdaság kövezett útja csak nehezen fér el a völgyben. A turistajelzés követi az utat, amely 8 alkalommal kel át a patakon. Nagy élmény, különösen a gyermekeknek a kőről kőre ugrálva az átkelés. A völgy kezd szélesedni, már tisztásokat is látunk. Balról a piros kereszt jelzés éri el a piros jelzést, majd néhány száz méter után fahídon átkelve a Porva-Cseszneki vasútállomáson vagyunk. Napi három alkalommal indul innen vonat Veszprém és Győr irányába. Az állomáson büfé is üzemel.
   
Bakonybél – Bakonybél
bakonybéli körtúra


Típus: bakancsos
Hossz: 12 km
Időtartam: 4 óra

Bakonybél – Borostyán-kút –
Nagy som-hegy – Száraz-Gerence – Pörgöl-barlang – Bakonybél
Jelzése: zöld sáv, piros +, sárga háromszög (sárga barlangjel)
   
Bakonybél – Bakonybél bakonybéli körtúra a Mester-hajagra

Típus: Bakancsos
Hossz: 13 km
Időtartam: 4 óra

Bakonybél – Szömörke-völgy –
Kertes-kő – Mester-hajag –
Veszprémi út – Bakonybél
Jelzése: zöld sáv (zöld háromszög), piros sáv, zöld 
   
Porva-Csesznek – Porva-Csesznek Túra a várhoz

Típus: bakancsos
Hossz: 12 km

Porva-Csesznek – Gézaháza – Cseszneki vár – Porva-Csesznek

A Porva-Cseszneki vasútállomásról a fahídon átkelve kezdjük utunkat a Cuha völgyében. A piros + jelzést követve az erdei pihenőhely után elhagyva a völgyet jobbra kanyarodunk felfelé kapaszkodva Balról letér a sárga és a piros □ jelzés, itt a piros + -en maradva jobbra fordulunk és egy fenyvesben érünk fel a Gézaházi-fennsíkra. Kiérve az erdőből a Gesztenyést hagyjuk el, majd a szántóföldek közötti fasoron (keresztezve a 82. sz. utat) beérünk Gézaházára. Jobbról elhagyjuk a kápolnát és leereszkedünk az egykori Eszterházy vadászkastélyhoz. A piros + jelzésen leereszkedünk a fasoron az erdő széléig. Itt a zöld jelzést kell megkeresnünk, ezen haladunk tovább a Kő-árokban. A patak kiszáradt, sziklás medrébe értünk, lefelé haladva a bükkösben. Balról mellékvölgyek nyílnak, a sziklafalak egyre jobban összeszűkülnek. Mindkét oldalról barlangjelzéseket találunk, amelyek kisebb kőfülkékhez vezetnek. Innen kezdve már szélesedik a völgy, s kiérve az erdőből, csodálatos kép tárul a szemünk elé. Ez a Cseszneki-medence, középpontjában a sziklaszinten magasodó romantikus várrommal. Rátérünk a műútra, majd a temető mellett beérünk a faluba. A piros ∟ jelzésen a várba érünk. Feltétlenül kapaszkodjuk fel, mert a kilátás ezt megéri. Felérve a várkapu maradványai után jobbról a vártemplom romjait találjuk. Ablakából tiszta időben Pannonhalmáig ellátni. Az alsóvárban körbehaladva a várbörtön különálló tornyát találjuk. Leereszkedve a várból a zöld ∩ jelzésen balra kanyarodva a Kőmosó-völgybe jutunk. Ez a környék legszebb szurdokvölgye, amelynek legszűkebb részén csodálatos zuhatagot, hatalmas sziklaüstöt találunk. Az út rövid, de veszélyes, ezért nagy figyelmet érdemel. Kiérve a völgyből, a faluba kanyarodunk, a közúti híd alatt a sárga jelzésen balra furdulva haladhatunk tovább, a fatelepet is elhagyva. Károlyházáig az út emelkedik, majd ismét lejtőssé válik, időközben bekapcsolódik a piros + jelzés is. Bármelyiket figyelhetjük, néhány perc múlva a Porva-Csesznek vasútállomásra érünk.
   
Porva-Csesznek – Bakonybél

Típus: bakancsos
Hossz: kb. 19 km

Porva-Csesznek – Kopasz-hegy – Hódos-rét – Porva –
Szépalmapuszta –
Száraz-Gerence útja – Bakonybél
 Porva-Csesznek vasútállomással szemben a sárga + jelzése, hegyoldalon kapaszkodunk fel a Kopasz-hegyre. Átkelve a dombon, leereszkedünk a Hódos-ér völgyébe. A ferencházai gémeskút ágasfájánál a sárga + jelzés a sárga jelzésű útba torkollik, ezt követjük DNY-nak fordulva. A Hódos-ér kiszélesedett völgyében haladva átkelünk a bal partra, ahol cseres-tölgyesben folytatjuk túránkat. Visszatérve a patak jobb oldalára utunkba bekapcsolódik a zöld jelzés, s mind a két jelzés bevezet Porvára. A jelzést követve áthaladva a községen a szántóföldek között vezet az út, majd az erdő széléhez érünk, ahol pár perc múlva az országos kék jelzés is csatlakozik a sárga jelzéshez, s mindkettő Szépalmapusztára vezet. Az erdőből kiérve a réten és dombocskán átvágva érkezünk Szépalmapusztára. A sárga jelzést követve egy mezei dűlőúton átvágunk a Birka-rét nevű dombon, s annak alján DK-re fordulva érünk azerdőszélre. A sárga jelzés itt bevezet a bükkösbe, ahol több ezer éves bronzkori halomsírmezőt találunk. Csatlakozik utunkhoz a piros + jelzés is, s a sárga jelzésen elérjük a Száraz-Gerence-völgybe vezető aszfaltozott erdészeti utat, amelyen lefelé haladva balra a sárga ▲ jel a Somhegyre vezet, jobbra pedig a sárga ● jel a Tekeres-kúthoz. Amennyiben bővíteni szeretnénk túránkat, e két utat oda-vissza megjárhatjuk 40 perc alatt. A sárga jelzést követve a lejtős aszfaltos úton leereszkedünk Bakonybél felé. Kétoldalt érdekes sziklaképződményeket láthatunk, s kb. egyórás séta után a sárga jelzés jobbra bevág az erdőbe. Itt visz fel róla a sárga ∩ jel a Pörlög-hegyi barlanghoz (a leágazó túra oda-vissza kb. 30 perc). A sárga jelzésen tovább sétálva becsatlakozik utunkba a Kőris-hegyről érkező kék, zöld, és a Szarvad árok zöld + jelzése is. Immár négy jelzésű utunkon továbbhaladva a műúton Bakonybélbe érkezünk.
   
Vinye – Csesznek

Típus: gyerekeknek
Hossz: 6,5 km

Vinye – Cuha-völgy – Porva – Csesznek
   
Vinye – Kőpince-forrás

Típus: gyerekeknek
Hossz: 6 km

Vinye – Ördög-rét – Vinye, Kőpince-forrássúton.
 © Gajamenti Vendégház
8417 Csetény Hunyadi utca 5.
Mobil: +36-30-6175539  -   Email: gajamentivendeghaz@gmail.com