magifi@invitel.hu Gajamenti Vendégház Csetény
Mobil 1: +36-30-3773-489
Mobil 2: +36-30-509-3235
 

Köszöntjük látogatóinkat a Gajamenti Vendégház oldalain!

Zirc, a Bakony fővárosa
 

A zirci apátság
A zirci ciszterci apátság a ciszterci rend magyarországi központja Zircen. A Bakony erdejének sűrűjében, jórészt csak erdei vadak járta tájon alapított ciszterci kolostort a rend nagy hazai pártfogója, III. Béla király (1182), a francia föld legnagyobb és leghíresebb ciszterci apátsága, a Champagne-i Clairvaux filiájaként, az első szerzetesek onnan is érkeztek. A templomot a rend előírásai szerint Szűz Mária tiszteletére szentelték. A birtokokkal gazdagon ellátott kolostor tragédiáját a török fenyegetés jelentette. A hódítóktól rettegő szerzetesek 1538 körül elhagyták a kolostort, amelyet Veszprém török kézre kerülése (1552 után) földúltak a törökök.

   

1629-ben a lilienfeldi kolostor apátja kap megbízást, hogy készítse elő a rend Magyarországra való visszatérését. I. Lipót 1660-ban Újfalusy Márton szerzetest nevezi ki zirci apáttá, aki Pápán telepedett le, mivel ekkor Zircen nem volt lakható épület. A török kiűzése után több mint egy évszázad telt el, míg ismét megtelepedtek az első szerzetesek Zircen (1726).  A 18. század közepén fölépült az új templom és a kolostor. A középkori épületeket teljesen elbontották, alig néhány csonk maradt belőlük. 1810-ben a zirci apátság önállóvá vált. Ettől kezdve Zirc a magyarországi ciszterci rend központja. A ciszterciek egyre nagyobb szerepet vállaltak az oktatásban. A zirciek vállalták a székesfehérvári és a pécsi gimnázium fenntartását (1814). A 20. század elején már a bajai és a budai ciszter gimnáziumok is megnyíltak. 1950-ben a zirci kolostort is megszüntették, a szerzeteseket elűzték, csak 1990-ben térhettek vissza. Az öt államosított gimnázium közül azóta már négyben ismét ciszterciek tanítanak.

   
Az Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtára
A műemlékkönyvtár az apátsági épület második emeletén található. Az első könyveket a 18. században az új alapítást végző heinrichaui szerzetesek hozták magukkal. Az állomány 1950-re 65.000 kötetre duzzadt, a ciszterci rend feloszlatását követően a könyvtár állami tulajdonba került. Szerencsére a kezelésével a Nemzeti Könyvtárat bízták meg, amely e feladatot máig ellátja, míg a tulajdonjog visszaszállt a ciszterciekre. A könyvtár 70 ősnyomtatványt, több mint 300 antikvát tudhat magáénak, melyek közül sok egyedülálló Magyarországon. Az állomány tematikailag elsősorban teológia, ám találhatunk könyveket a legtöbb tudomány területéről.
   
 A zirci arborétum
A zirci arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteménye, 400 m-rel a tenger szintje felett. Első fáit a ciszterci szerzetesek ültették 1780-ban, amikor angolkertet alakítottak ki az apátság és az attól nem messze, a középkorban létesített halastó körül. Ezek közül a fák közül több máig áll. 1951 óta Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület néven országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll. Az arborétumban közel hatszáz fa- és cserjefajt gyűjtöttek össze. A fajok fele a Bakonyban általánosan elterjedt, további 40 %-uk a Cuha völgyéből ismert. A betelepített hetven tűlevelű faj között találjuk Magyarország legidősebb simafenyőit. Tavasszal a patak két oldalán védett lágyszárú fajok virágai nyílnak. Védett a növénykert kétéltű- és denevérfaunája is. A bejáratnál a középkorban kialakított, egykori halastavat az arborétumot átszelő Cuha-patak vize táplálja. A park állandó lakói a mókusok; a fák között időnként őzek is feltűnnek.
   
A Bakonyi Természettudományi Múzeum
1972-ben nyitották meg Zircen, a ciszterci kolostor műemléképületében - Bakonyi Természettudományi Múzeum néven - az ország első vidéki természettudományi szakmúzeumát.
Állandó kiállítások:
A Bakony természeti képe
A természet ékszerei
A Bakony gombái
A Bakony kisemlősei
A Bakony nővény- és rovarvilága
Denevérek a Bakonyban
Szemere László emlékkiállítás
Jégkorszaki óriások a Bakonyban
Dr. Batívai Süle János trófeái 
 
   
Agrárműszaki gyűjtemény Zircen
A Győr felé haladó országútról nem sokkal Zirc után letérve tekinthető meg az Agrárműszaki gyűjtemény, ahol európai és hazai ritkaságokat, így például körmös traktort, vagy a Hofferr – Schrantz gyár híres cséplőgépét szemlélheti meg a látogató.
 
 © Gajamenti Vendégház
8417 Csetény Hunyadi utca 5.
Mobil: +36-30-6175539  -   Email: gajamentivendeghaz@gmail.com